Historia: När schackklubben ockuperar hus

När omfattande kamper av folkligt motstånd utkämpas så visar historien att kampformerna ofta sprider sig utanför konflikten där det till en början använts. Så har fallet varit med en rad vilda strejker, t ex efter den stora gruvarbetarstrejken 1969, men också vid olika stadskamper. Ockupanterna av skogsdungen på Ålidhem i Umeå skulle knappt hinna avhysas av polis innan en annan ockupation påbörjats - denna gång av en lokal schackspelarklubb.

”…men vid schackbrädet fortsatte kampen” är rubriken på en artikel i Västerbottens Folkblad (VF), den 16/4-1977, dagen efter polisens attack mot ockupationen av dungen på stadsdelen Ålidhem.

Schackklubben Rockaden hade sedan 28 mars varit hotade av vräkning från de lokaler i Moritzska Gården som man använt under kvällstid för sina föreningsaktiviteter. Umeå kommun erbjöd schackspelarna en annan lokal i Hagagården men detta tilltalade inte schackspelarna. ”Vi trivs väldigt bra i Moritzska gården. Det är slöseri med resurser att låta en uppvärmd lokal stå oanvänd på kvällarna” säger Tomas Frank, ordförande i föreningen till VF i ovan nämnda artikel. Dessutom anser man att den alternativa lokalen är för liten och att föreningens aktivitet går dåligt ihop med andra verksamheter i huset. Enligt ockupanterna fick man aldrig någon uppsägningstid. Den 28 mars kom alltså beskedet om vräkning och två dagar senare, den 30 mars var låsen utbytta.

 Förtvivlade över vräkningsbeskedet blev medlemmarna i Rockaden inspirerade av dungenockupationen som den senaste tiden varit ett hett ämne i Umeå. Den 15/4 bestämde man sig helt sonika ett 20-tal personer för att ockupera den lokal man tidigare använt och hålla sin spelkväll som vanligt. Vid dungenockupationen blev vräkningsprocessen en lång och utdragen process – något de sociala myndigheterna och polisen nu var fast beslutna att inte upprepa.

En deputation från socialförvaltningen med t f socialchefen Kurs Jonsson i spetsen anlände till den ockuperade schacklokalen för att uppmana ockupanterna att ge sig av. Schackspelarna var emellertid föga intresserade. Istället fick ett tiotal poliser kallas till platsen för att handgripligen bära ut ockupanterna ur lokalen.

 

Ockupationen av Schackklubben i Moritzska villan blev alltså en tämligen kort historia och den knapphändiga information som finns att tillgå via lokaltidningarnas mediearkiv förtäljer inte Rockadens öde. När artiklarna skrivs den 16 april 1977 är alltså ockupationen vräkt och schackspelarna utelämnade till gatan med sin verksamhet.

Det intressanta med historien är kanske främst att se hur motstånd sprider sig och framförallt hur icke-konventionella metoder snabbt kan få större legitimitet när de används ute i praktiken. En liknande parallell har gått att se i de senaste årens framväxande husockupationsrörelse. Det som började som en angelägenhet bland mer erfarna politiskt organiserade spred sig efter husockupationen av Smultronstället i Lund långt utanför ”vänstern”, bland annat till de ungdomar i Rosengård som likt schackspelarna i Umeå 1977, just blivit vräkta från den föreningslokal man älskade och värnade.

Källor:

- Ålidhemsbibliotekets Arkiv (”Ålidhemskravallerna”)

—————————————————————————————————-

Från Konfliktportalen.se: L. O. Kristoffer Ejnermark skriver (S) kritiserar Ullman och liberalerna skräckpropagerar, Johan Frick skriver Världens konstigaste sak, Anders_S skriver Björklund och burkan, kimmuller skriver Övertidsvägran, luklof skriver Piratpartiet tycker att barnporr är helt okej, cappuccinosocialist skriver Upp till kamp med Mavis, Pops & Co. !

För mer vänsterbloggar besök www.konfliktportalen.se.

1 note

Show

  1. 907 posted this