Posts tagged Organisering

Förbundet Kommunist: “Den svenska arbetarklassens historia”

Det sista objektet av de hittills digitaliserade materialet från Förbundet Kommunist & Bokförlaget Barrikaden för nu är en studiecirkelbroschyr. Jag kommer i framtiden att lägga upp mer material (t ex nummer av tidningen Arbetarkamp) men snarare av kuriosa skäl.

Denna broschyr är alltså en studiecirkel från Förbundet Kommunist & Bokförlaget Barrikaden utgiven i slutet av 1970-talet och berör Den svenska Arbetarklassens historia. På många sätt tycker jag att den fortfarande ger bra frågeställningar men med 40 år på nacken behöver den utan tvivel modifieras delvis för användande utifrån dagens situation. Jag anser ändå att den kan vara till viss vägledning för utformande av nya studiecirklar i ämnet som i sig är intressant vilket är själva grundskälet till att jag valde att digitalisera den trots sina år på nacken - det ska ju påpekas att samma “problem” delvis genomsyrar andra delar av materialet, speciellt gällande t ex synen på Imperialism som jag personligen tycker är tämligen oanvändbar utifrån att analysera dagens kapitalistiska samhälle.

En annan poäng jag vill göra innan ni får börja läsa är faktumet att SAC - Syndikalisterna (tyvärr) är utelämnade ur FK:s beskrivning om den svenska Arbetarklassens historia. Det är i mina ögon varken rättvist eller korrekt, speciellt inte i återgivning av tiden runt Storstrejken 1909 och efterföljande årtionde. Socialdemokraterna har gärna, i sin egen historiebeskrivning, tillskrivit sig en allt för stor roll i den progressiva utvecklingen som bör ses med kritiska ögon. En förklaring torde kunna vara att SAC under just 1970-talet var en relativt liten kraft inom den dåvarande vänsterrörelsen som lade mycket fokus in i Miljörörelsen och kärnkraftsmotståndet och att mycket av den syndikalistiska versionen av arbetarrörelsens gemensamma historia skrivits senare vilket troligen gjorde att det fanns en viss informationsbrist att stå som underlag vid denna tidpunkt. Nåväl.

Här kommer alltså den sista broschyren för nu - sedan följer förhoppningsvis ett antal analytiska artiklar som senare kommer leda in i en historiebeskrivning av sociala kamper här i Umeå. Samtidigt lider sommaren mot sitt slut vilket gör att den konventionella nyhetsrapporteringen vaknar ur sin sommardvala och min blogg därmed förmodligen återgår till ett blandat fokus mellan ideologi och nyhetsrapportering med fokus på gentrifierings och stadsdelsfrågorna. Tack, ni som läser!

Open publication - Free publishing - More studier

"Därför arbetar jag med Förbundet Kommunist"

Den senaste veckan har jag digitaliserat och delat med mig av två av vänsterns (och arbetarrörelsens) mest kända huvudideologer i ett, enligt mitt tycke, strålande format som “serietidningar” här på bloggen. Dessa två är Karl Marx och Lenin, två ideologer som utan tvivel har betytt mycket för progressiva (och för den delen vissa reaktionära) rörelsers utveckling och som utgör en stor del av den teoretiska basen för hur olika organisationer, partier och förbund agerat det senaste seklet.

Grundanledningarna till digitaliseringarna är flera, men som jag beskrivit är mitt huvudskäl att det idag pågår en i mina ögon intressant organiseringsdiskussion inom delar av Umeås utomparlamentariska vänsterkretsar som dels har handlat om ideologiska grunder till engagemang som förklarar hur man väljer att agera i praktiken. Kommunistisk teori kan vara minst sagt svårtillgänglig i sin läsarvänlighet, varför jag gillar Bokförlaget Barrikaden och Förbundet Kommunists försök att hitta andra format för att göra teorin mer tillgänglig, som de tidigare postade här på bloggen.

Ett annat skäl till digitaliseringarna är som jag tidigare beskrivit, faktumet att material från Förbundet Kommunist är relativt svårtillgängligt för dagens vänsterengagerade - troligtvis pga förbundets relativt korta existens - och jag är personligen av den bestämda uppfattningen att det är viktigt att analysera vår och våra rörelsers historia för att förstå den och för att sedermera kunna röra oss framåt och inte återupprepa tidigare misstag, vilket redan görs i allt för stor utsträckning.

Ett naturligt steg i denna riktning blir därför att börja digitalisera lite mer förbundsinriktade dokument som kan ge en viss insyn i ideologiska diskussioner & ställningstaganden, kärnfrågor och synen på dessa och så vidare. I detta inlägg ska jag främst presentera den broschyr jag nu gör tillgänglig. Jag hoppas dock snarast kunna skriva ett lite mer diskussionsunderläggande inlägg i anknytning till just denna för att knyta ann till frågor som hur dagens vänster skiljer sig från gårdagens, vilka analyser som fortfarande är relevanta respektive förlegade och liknande. Andra bloggare får självklart gärna också använda dokumenten och delta i denna typen av analys.

Broschyren i fråga heter som rubriken (och bilden) avslöjar: "Därför arbetar jag med förbundet Kommunist". Det är en ideologisk och sakfrågebaserad genomgång av Förbundet Kommunists verksamhet runt 1978. FK hade tidigt en relativt rådssocialistisk linje som märks både i vilka samarbetsorganisationer som nämns men även i synen på hur t ex arbetarkamp och liknande skall föras underifrån via kommittéer, celler och råd. Många hävdar dock i historiebeskrivningar att FK med tiden knöt an allt mer till en Marxist-Leninistisk tradition (likt KFML osv) vilket jag personligen inte riktigt har kunnat hitta stöd för i det material jag själv har tillgång till. En leninistisk linje går möjligen i ganska hög utsträckning att urskilja men snarare i närheten av trotskjistiska organisationer och partier än i enhet med stalinister och maoister under samma tidsepok. Ni är självklart nu själva välkomna att ta del och skapa er en egen uppfattning i frågan.

Open publication - Free publishing - More socialism

Förbundet Kommunist & Bokförlaget Barrikaden: Marx för Nybörjare

Så var äntligen den veckolånga väntan över. Scanningen är färdig och klippningen gick i all hast, filen är uppladdad och Marx är nu digital for your enjoyment.

Det handlar alltså om nästa del i mitt digitaliseringsprojekt runt bokförlaget Barrikaden och Förbundet Kommunist som påbörjades för cirka en vecka sedan. Denna gång är det självaste Karl Marx som gör inträde på den digitala arenan i samma snygga 1970-tals serieform som vi kunnat bekanta oss med Lenins teorier genom.

Vi är många som med all rätta tycker att Marx teorier är snåriga och svårlästa i hans egna publikationer, kanske framförallt Kapitalets fyra band. Författar- & serietecknar pseudonymen “Ruis” gör genom detta seriealbum (originaltitel: Marx for Beginners) Marx idéer lite mer lättförstådda för oss utan ett knippe högskolepoäng och träning i akademiskt språk. Det finns inte mycket att tillägga, digitalisering var egentligen det främsta ändamålet med just denna bok och diskutera Marx, ja det gör ju de flesta socialister, anarkister och andra politiskt intresserade redan - att jag tillgängliggör boken handlar i främsta syfte om kunskapsutjämning för att alla faktiskt skall kunna delta i de teoretiska diskussionerna på hyfsat samma villkor.

Innan ni får läsa ska jag ursäkta mig för de dåliga marginalerna på de första uppslagen. Några bokstäver försvinner tyvärr och förhoppningsvis kan jag scanna om och rätta i en ny fil men det får vänta tills jag hunnit klart med de andra delarna, det är ju mest en estetisk petitess i första hand.

Filen ligger återigen på Issuu men går genom läsningssystemet där att ladda hem i PDF-version. Enjoy!

Open publication - Free publishing - More socialism

Förbundet Kommunism 0.1: Teaser i väntan på Marx

Imorgon, måndag den 2 augusti, kommer jag tillsammans med min vän Alice sätta oss ner för att digitalisera 2-3 av huvudobjekten till mitt organiserings- samt digitaliseringsprojekt runt Förbundet Kommunist. Väntan på "Marx för Nybörjare"-seriealbumet är alltså snart över för alla er som otåligt väntat. Troligtvis kommer det laddas upp här imorgon under sen kväll eller i värsta fall först på tisdagen. Dessutom kommer det, i mina ögon, intressantaste objektet bland de som skall digitaliseras - häftet: "Därför arbetar jag med förbundet Kommunist" - som ger en ganska bred bild av hur förbundet arbetade, såg på diverse frågor och så vidare mot slutet av 1970-talet. Personligen anser jag att häftet i sig är det intressantaste objektet just för oss som söker organisering idag eftersom vi genom historien kan kritiskt granska men framförallt ta lärdom av hur andra arbetat, vad de lyckats och vad de även misslyckats med.

I väntan på Marx ska jag dock med glädje publicera ett antal teasers rörande just Förbundet Kommunist. Apropå detta digitaliseringsprojekt blev jag kontaktad av en medlem i Malmögruppen Motarbetaren som berättade att de sedan tidigare digitaliserat material runt fabrikstidningen Röda Packet. Detta passar ju utmärkt tänkte jag med ett leende på läpparna. Röda Packet var en fabrikstidning utgiven av fabriksarbetare mellan ungefär 1972-1975 med relativt stark anknytning till Förbundet Kommunists Lundaavdelning. Det skall dock påpekas att även personer från andra partier och organisationer samt politiskt “oorganiserade” deltog i arbetet med tidningen även om den i historiebeskrivningen ofta tillskrivs just FK.

Röda Packet och tidningen Kommunist uppgick tillsammans senare till FK:s “Arbetarkamp” som utkom fram till 1970-talets slut. Denna tidning skall jag förhoppningsvis också kunna digitalisera ett antal nummer av men det ligger lite längre fram i tiden tyvärr.

Av det material som Motarbetaren digitaliserade har jag lagt upp en broschyr om militären och civilt motstånd samt ett antal nummer av Röda Packet på Issuu som går att läsa nedan på samma sätt som Lenin-boken. Jag bifogar även direkta PDF-länkar till Motarbetarens filer för de som vill ha lite extra! Enjoy!

Röda Packet nr 1/1973 - Röda Packet nr 1/1975 - Röda Packet nr 1 - Röda Packet nr 10/1973 - Röda Packet nr 11/1973 - Röda Packet nr 3/1973 - Röda Packet nr 3/1974 - Röda Packet nr 3/1975 - Röda Packet nr 4/1973 - Röda Packet nr 5/1973 - Röda Packet nr 9/1973 - Broschyr om Civilt Motstånd

Open publication - Free publishing - More organisering

Open publication - Free publishing - More organisering

Open publication - Free publishing - More socialism

Open publication - Free publishing - More socialism